چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 455

فلزیاب درصد خطا

نوع زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند درصد خطا در تشخیص فلزیاب را افزایش دهد یا موجب اشتباه در تشخیص دیگر منابع یا کانیها یا مواد معدنی به جای هدف اصلی یا طلا گردد

در فلزیاب تنظیمات ارزیابی زمین وجود داشته باشد امکان حذف خطا یا پائین اوردن درصد خطا قابل دسترس میباشد و تنظیماتی مانند ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم شرایط تشخیص خطا را فراهم اورده و با تعیین عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در تنظیمات ترشهولد THRESHOLD تغییرات را ایجاد نموده و موقعیت هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع مشخص نمود

 

WWW.TJA110.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری