فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

نقطه زن طلا عمق زیاد

فلزیاب که توان تفکیک داشته باشد باید بتواند طلا را تفکیک نماید و فلزیاب که بخواهد در نقطه زنی طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید باید در حین جستجو طلا با روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS موقعیت و وضعیت طلا را در عمق زیاد مشخص نماید

نقطه زن طلا در نوع فلزیاب آنتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری از نوع فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی یا نقطه زنی مشخص نماید

کار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ذکر گردیده تشخیص طلا و فلزات در عمق زیاد میباشد و این از خصوصیات فرکانس در تشخیص میباشد

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب