فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب که برای کاوش طلا در نظر گرفته میشود در زمین الوده یا زمین کوهستانی به دلیل وجود مغناطیس در مواد معدنی یا منابع با تناقض در تشخیص روبرو میگردد چون وضعیت صحنه کار دارای میدان مغناطیس متفاوت میتواند باشد و این میدان ها میتواند بر یکدیگر نیرو وارد کرده یا همراه شده یا وضعیت ترکیب و تبدیل را ایجاد نماید که هر کدام این شرایط میتواند فلزیاب  های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوربا شرایط مغناطیسی با اختلاف در تشخیص شرایط طلا یا فلز مورد نظر ایجاد نماید بخصوص طلا در عمق زیاد باشد اطراف ان به دلیل تابش ذرات بیشتر دارای بار الکتریکی متفاوت از میدان های مغناطیس گوناگون قرار داشته و محدوده ای با فشار جریان مغناطیسی بالائی را ایجاد مینماید و همین عوامل موجب خطا در نقطه زنی DC / NON MOTION در مناطق الوده یا کوهستانی در این دسته زمین ها یا دستگاه ها میگردد

 

WWW.RESCAN.COM

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب طلا مغناطیس زمین الوده

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب