فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری

کاربرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری در تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین الوده یا کوهستانی  مرتبط است و این ارتباط کار تفکیک را برای حذف خطا شکل گرفته از ذرات مزاحم افزایش میابد و نحوه عملکرد مدار و سخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی با شرایط عملکرد کوئل الکترونیکی لیزری ارتباط داشته و متصل میگردد و این ارتباط بین تنظیمات و مدار سخت افزار فلزیاب و کوئل الکترونیکی لیزری توان تشخیص را برای تفکیک دقیق در روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS یا نقطه زنی NON MOITION یا DC افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فناوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

تنظیمات کوئل لیزری الکترونیکی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی کاربرد بالائی را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب