فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب سنسور فرکانسی عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که با سنسور فرکانسی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی عمل مینماید توان بالائی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد داشته و عامل ان وجود چند نوع فرکانس و تشعشعات و انرژی در کنار یکدیگر میباشد که میتواند وضعیت پوشش دهنده برای هم را در جهت نفوذ و بازتاب در صحنه کار ایجاد نماید و جریانات مغناطیسی مزاحم از عوامل پر انرژی را تحت فشار و انحراف در بازتاب مستقیم قرار دهد و این شرایط در مدار اصلی این دسته فلزیاب با تعیین تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل تفکیک دقیق را به انجام میرساند

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب