فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری سطح زمین ناهموار

فلزیاب تصویری که از نوع فرکانسی یا تصویری جذبی با سنسور فرکانسی از نوع سنسور التراسونیک یا سنسورمادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی باشد در هر شرایط زمین ناهموار یا دارای پست و بلندی براحتی عمل نموده زیرا فلزیاب تصویری فرکانسی با وجود سنسور فرکانسی نیاز ندارد که حتماً سرجستجوگر یا سنسسور فرکانسی در نزدیکی زمین حرکت داده شود و با فاصله از سطح زمین براحتی میتواند عمل جستجو را در روش حرکتی AC/ MOTION به انجام رساند و این وضعیت از خصوصیات تشخیص فرکانس طلا یا انواع فلزات توسط فلزیاب فرکانسی میباشد زیرا نیاز به اختلاف فاز برای تشخیص فلزات ندارد  

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب