فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویر لکه رنگ طلا را به نسبت وضعیت زمین یا نوع مواد معدنی یا منابع آشکار مینماید و این شرایط تفاوت رنگ لکه رنگ طلا یا انواع فلزات در زمین ها با مواد معدنی یا منابع گوناگون خود یک حسن تشخیص در فلزیاب تصویر فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم و تنظیمات تراک اسپید TRACK SPEED و تنظیمات مدلیشن MODULATION میباشد که میتواند برای طلا یا فلزات در زمین های متفاوت رنگ مختلف ارائه نماید و این موضوع یکی از عواملی است که باعث میگردد که بتواند شرایط طلا یا فلزات در هر نوع موقعیت زمین تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن