فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

تنظیمات در فلزیاب فرکانسی که با مادون قرمز عمل نموده یا تنظیمات فلزیاب لیزری بر روی نحوه عملکرد فلزیاب با مادون قرمز یا لیزر اثر مستقیم داشته و این تنظیمات در فلزیاب لیزری در ابتدا طبق اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بنابر ادیت EDIT میباشد و همراهی فرکانس تعیین شده با مادون قرمز شرایط مطلوبی را برای تشخیص ایجاد مینماید و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تناسب در تفکیک را شکل می دهد  

فرکانس و علائم مادون قرمز انتشار یافته از سیستم فلزیاب فرکانسی با سیگنال علائم هدف انتخابی و مادون قرمز و شرایط میدان الکتریکی و مغناطیسی حاصل از امواج الکترومغناطیس هدف همسو میگردد و توان دقت واکنش سیستم فلزیاب فرکانسی یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی افزایش میابد.

مادون قرمز در تشخیص با آنتن در فلزیاب آنتنی و صدا زمینه و لکه رنگ فلزیاب تصویری کارائی سیستم فلزیاب فرکانسی را افزایش میدهد.

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن