فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری توانائی آشکار نمودن لکه رنگ ذرات مزاحم یا منابع دیگر را در کنار لکه رنگ طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد  و این کیفیت کارفلزیاب تصویری برای مشخص نمودن شرایط ذرات مزاحم بصورت لکه رنگ موجی میگردد که اپراتور فلزیاب تصویری بتواند موقعیت طلا یا انواع فلزات را تفکیک نموده و تشخیص دهد تا خطا را از وضعیت هدف یا طلا مشخص نماید و این خصوصیات در فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در نرم افزار آشکار میگردد و برای همین توان تفکیک را دارا است

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب

گنج یاب