فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانسی حرارت یاب را در سیستم فلزیاب فرکانسی و معدن یاب و رادار زمینی دستی بعنوان یک سخت افزار جانبی بکار برده میشود تا توان تشخیص فلزیاب فرکانسی یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را در تفکیک و تشخیص یا نقطه زنی و شعاع زنی افزایش دهد و در این دسته فلزیاب مدار تشخیص دهنده بین حرارت عمومی صحنه کار با حرارت شکل گرفته تشعشعات الکترومغناطیس در مادون قرمز به همراه انرژی فرکانس میباشد

سیستم فلزیاب حرارتی دارای نوع گوناگون میباشد و سیستم فلزیاب حرارتی از نوع فلزیاب حرفه ای و فلزیاب پیشرفته تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد .

 

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن