فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب لیزری در عمق زیاد تفکیک طلا را به خوبی به انجام رسانده به شرط انکه ان فلزیاب لیزری از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد زیرا مادون قرمز طبق اصول امواج الکترو مغناطیس عمل نموده و فلزیاب فرکانسی نیز از شرایط فرکانس در امواج الکترو مغناطیس عمل مینماید و در این شرایط با یکدیگر هماهنگ عمل مینمایند

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

گنج یاب