چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 665

فلزیاب آنتنی برای کاوش طلا یا انواع فلزات باید طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و اندازه هدف یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل نماید و این شرایط تشخیص با فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میتواند در فلزیاب انتنی موقعیت تفکیک را ایجاد نماید و تعیین تفکیک دقیق و اندازه درست طلا یا فلز مورد نظر در فلزیاب انتنی فرکانسی در تنظیمات ذکر گردیده محدوده کاوش طلا را در وضعیت صحنه کار مشخص مینماید

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

  09126270600

77071446 021

فلزیاب انتنی

فلزیاب انتنی