فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب آنتنی برای کاوش طلا یا انواع فلزات باید طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و اندازه هدف یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD عمل نماید و این شرایط تشخیص با فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میتواند در فلزیاب انتنی موقعیت تفکیک را ایجاد نماید و تعیین تفکیک دقیق و اندازه درست طلا یا فلز مورد نظر در فلزیاب انتنی فرکانسی در تنظیمات ذکر گردیده محدوده کاوش طلا را در وضعیت صحنه کار مشخص مینماید

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

  09126270600

77071446 021

فلزیاب انتنی

فلزیاب انتنی