فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در زمان روش حرکتی MOTION / AC در ابتدا در نزدیکی طلا یا هدف پاسخ از خود نشان می دهد که به ان دیواره هدف یا دیواره طلا میگویند که این دیواره طلا یا دیواره هدف به اندازه طلا یا ابعاد طلا ارتباط داشته و تشخیص محدوده طلا یا محدوده هدف به نسبت اندازه طلا یا ابعاد طلا شکل میگیرد و تعیین درست دیواره طلا یا هدف میتواند وضعیت مرکز طلا یا هدف را تعیین نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.RESACN.COM

  09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب