فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب لیزری باید فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تشخیص فرکانس طلا با تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز یا لیزر به همراه فرکانس منتشر شده باشد تا بتواند ویژه تفکیک طلا باشد تا احتمال گنج یابی ان افزایش یابد و کار با هر نوع فلزیاب در رابطه با گنج یابی یک امر تضمینی نمی باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT برای تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند وضعیت فرکانس طلا در امواج الکترو مغناطیس متعلق به طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب لیزری ویژه گنج یابی

فلزیاب

فلزیاب