فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

شکل مولکولی و اتمی مواد معدنی و منابع صحنه کار یا فلزات و طلا موقعیت ذرات انرژی یا ذرات مغناطیسی را پدید می اورد و ذرات مغناطیسی یا انرژی ذرات بر روی نحوه عملکرد فلزیاب برای تشخیص و تفکیک اثر مستقیم میگذارد در نتیجه ترکیب مولکولی یا اتمی فلزات یا طلا یا مواد معدنی و منابع صحنه کار وضعیت ذرات را شکل داده و این ترکیب جریان جستجو را برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با خصوصیات خود فلز مورد نظر یا طلا با تغییرات روبرو نماید و مشخص نمودن خصوصیات اصلی جریان مولکولی طلا یا فلز مورد نظردر صحنه کار با شرایط تشخیص خواص فرکانسی در میدان الکتریکی و مغناطیسی از طریق امواج الکترو مغناطیس تشخیص داده میشود و تشخیص طلا یا فلز مورد نظر در این موقعیت با فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک  VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای عمل تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT فراهم میگردد چون میتواند شرایط انرژی فرکانس طلا یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را از ذرات مغناطیسی یا انرژی دیگر مواد یا منابع مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

 

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021