فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب به نقاط دارای ذرات مغناطیسی با انرژی بالا تر نسبت به اطراف خود پاسخ یا واکنش واضحتری نشان میدهد و در زمین الوده یا کوهستانی این شرایط شدت بالاتری را دارا است زیرا منابع با یکدیگر انتقال ذرات بیشتری را دارد و این وضعیت میتواند نقاطی با انرژی بالائی را در اطراف فلزات بخصوص طلا ایجاد نماید که در این موقعیت جداسازی انرژی طلا یا انواع فلزات است که جریان تفکیک را برای تشخیص مرکز طلا یا مرکز هدف اصلی را تشخیص داده و مشخص نمود و تشخیص انرژی در فرکانس طلا یا انواع فلزات در چنین صحنه کاری عملیات جستجو را با موفقیت روبرو مینماید و این نوع تشخیص برای تفکیک در حد توان فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد چون میتواند انرژی فرکانس با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم از انرژی دیگر مواد و فلزات و شرایط مغناطیسی تشخیص داده و مشخص نماید

 

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021