فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ذرات فلزات یا مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها با یکدیگر دارای جریان جابجائی میباشد یا میتوانند همدیگر را تحت تاثیر جریانات یا بار الکتریکی یکدیگر قرار دهند و ان دسته جریان ذرات که جابجا میگردد دارای نیرو و انرژی بالاتری است دیگر مواد یا منابع اطراف خود را بیشتر شبیه شرایط خود مینماید و میتواند شرایط جدید مغناطیسی در حرکت جابجائی ذرات شکل بگیرد یا موقعیت غالب پدید اید و در محدوده های که مواد معدنی و منابع دارای شرایط سرد و گرم یا اهنی و غیر اهنی باشد خطوط ارتباطی بین منابع و مواد معدنی و فلزات در کنار میدان های مغناطیسی وضعیت حوزه های مغناطیسی را نیز شکل دهد و در مسیر جابجائی ذرات مغناطیسی بین دو نوع مواد یا کانی ها انواع فلزات یا طلا قرار داشته باشد و طلا یا انواع فلزات تحت شرایط میدان های مغناطیسی وضعیت حوزه های مغناطیسی بین مواد یا کانیها قرار بگیرد و خود فلزات یا طلا نیز در ایجاد تغییرات در ان محدوده موقعیت متفاوتی را شکل دهد که تشخیص مرکز هدف یا طلا با انرژی متفاوت توسط فلزیاب مغناطیسی مانند مانند فلزیاب VLF یا دستگاه تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت یا مگنتومتریا تسلا قالب تشخیص نمی باشد زیرا نمی تواند تفاوت انرژی ها را در فرکانس تشخیص داده و میتواند تفاوت خواص مغناطیسی را مشخص نمایید پس هر شرایط در صحنه کار با شکل خواص مغناطیسی طلا یا فلز مورد نظر میتواند وضعیت فلز یا طلا را برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد نماید

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021