فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در صحنه کاری که دارای مواد معدنی و منابع متفاوت با شرایط متضاد نسبت به یکدیگر میباشد میخواهد طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر منابع جدا نموده و عمل تفکیک را به انجام رساند با شرایط فشار شدید نیرو ذرات مغناطیسی یا نیروهای میدان های مغناطیسی یا تبدیل و ترکیب میدان مغناطیسی روبرو میشود و همین وضعیت میتوان فلزیاب را با تضاد در تشخیص فلزات بخصوص طلا روبرو نماید در چنین موقعیتی تفکیک و تشخیص و مشخص نمودن محدوده طلا نسبت به دیگر فلزات نیاز به دقت و مهارت و فلزیاب با تنظیمات خاص تفکیک مجزا را دارد در این موقعیت زمین با خاک متضاد طلا میتواند ذرات انرژی هر کدام از این شرایط مواد معدنی و منابع را جذب و سپس با شرایط خاص خود تابش نموده و این بازتاب میتواند تا محدوده وسیعی نسبت به مرکز طلا شکل بگیرد و دیگر کانیها یا سنگ ها یا توده های مواد معدنی متفاوت با بقیه مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند این ذرات تابش انرزی طلا را جذب نموده و در خود ذخیره نماید و در زمان جستجو با فلزیاب این منابع میتواند ایجاد پاسخ یا واکنش مانند مرکز طلا را شکل دهد در این شرایط فلزیاب مغناطیسی مانند مانند فلزیاب VLF یا دستگاه تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت یا مگنتومتریا تسلا نقاط دارای ذرات انرژی شبیه طلا یا انواع فلزات بعنوان طلا یا هدف مورد نظر تشخیص داده و تنظیمات تفکیک بصورت مجزا برای حذف اینگونه جریانات مغناطیسی در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها وجود ندارد که بتواند خطا را تشخیص دهد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021