فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب میتواند تحت شرایط ذرات مغناطیسی سنگ ها یا کانیها قرار گرفته و واکنش از خود ایجاد نماید و این ذرات مغناطیسی بر یکدیگر نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس با تغییرات را شکل داده و در جریان جستجو با فلزیاب این میدان های مغناطیسی دارای ذرات انرژی بالاتری نسبت به اطراف خود باشند میتواند موقعیتی را مانند هدف شکل داده و موجب خطا فلزیاب گردند

جداسازی نقاط دارای ذرات مغناطیسی با انرژی بالا را نسبت به محدوده هدف یا مرکز طلا یا هدف با شرایط تنظیمات در فلزیاب میتوان مشخص نمود و این تفاوت را میتوان با تفکیک مجزا در فلزیاب بدست اورد و تفکیک مجزا در زمانی دارای دقت بالا میباشد که فلزیاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این شرایط در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم فراهم میباشد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021