فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

در اثر مرور زمان طلا ذرات دیگر منابع را جذب و سپس با شرایط وضعیت ملوکولی خود تابش مینماید و این جریان موجب افزایش انرژی در طلا میگردد و اطراف طلا موجب تغییرات و افزایش انرژی با شرایط طلا میگردد که میتواند تشخیص فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز طلا با خطا روبرو نماید و در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میتوان وضعیت محدوده اصلی طلا را مشخص نموده

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها مانند فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا توان تشخیص این انرژی افزایش یافته را به دلیل تغییر در میدان الکتریکی یا مغناطیس را نداشته زیرا نوسان پیاپی شکل گرفته و این نوسان در دامنه امواج الکترومغناطیس پدید امده و فرکانس با انرژی خاص طلا ایجاد شده فلزیاب مغناطیسی توان تشخیص نوع فرکانس پدید امده از نوسان موج طلا را ندارد بخصوص برای یک هدف قدیمی طلا یا یک گنج طلا در عمق زیاد را ندارد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021