چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 275

ذرات طلا طلایاب یا فلزیاب ذرات طلا را بنابر شرایط تنظیمات خود میتواند تشخیص داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و تشخیص تفاوت ذرات انرژی طلا با ذرات دیگر منابع است که میتواند امکان خطا در فلزیاب یا طلایاب را از بین ببرد تا تفاوت ذرات انرژی بازتاب شده طلا را در فرکانس طلا از ذرات مغناطیسی دیگرمنابع مشخص نماید و این شرایط تحت تاثیر تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم در فلزیاب فرکانسی ایجاد میگردد

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021