فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در زمینه تشخیص فلزات یا طلا در صحنه کار میتواند دچار خطا در تشخیص میدان مغناطیس دیگر منابع گردد که این موضوع بیشتر در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا پدید می اید و در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF وجود تغییر در میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی اختلاف فاز در جریان ولتاژ در مدار ایجاد نموده و شرایط تشخیص یا تفاوت نسبت به بالانس زمین را پدید میاورد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان جداسازی این شرایط میدان مغناطیس متعلق به ذرات مغناطیسی دیگر منابع را از تغییرات پدید امده از فلز اصلی یا طلا را نداشته چون فقط میتواند تفاوت خواص مغناطیسی از شرایط میدان مغناطیس را تشخیص داده و میدان های مغناطیسی ترکیبی یا تبدیلی میتواند وضعیتی شبیه طلا یا فلز مورد نظر را ایجاد نماید

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021