فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب ترکیب مواد معدنی یا منابع را در تشخیص و تفکیک اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و ..... در نظر میگیرد و این ترکیب مواد معدنی و منابع صحنه کار جابجایی نیرو و ذرات را افزایش داده و همین افزایش پدید میدان مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در تشخیص فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد

اثر مواد معدنی و منابع که بعنوان ذرات درکار فلزیاب بیان میگردد در اصل نوع جابجایی ذرات مربوط به بین مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد که از طریق انرژی و جریان و نیرو در صحنه کار بین مواد معدنی و منابع جابجا شده و همین انتقال ذرات به سمت هدف اصلی یا طلا نیز انجام میشود

انرژی دریافت شده از طلا یا دیگر فلزات که از نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نمی باشد و متفاوت با مواد معدنی و منابع صحنه کاراست موجب میگردد که انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا یا فلزات دیگردر سطح لایه بیرونی سطح طلا یا فلزات قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد و انرژی طلا یا دیگر فلزات متفاوت با مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA121.COM

WWW.HFX11.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021