فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری لیزری در صورتی یک فلزیاب  منحصر به فرد میباشد که در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT تفکیک و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای یا تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT باشد که بتواند با ایجاد تششعات الکترو مغناطیس در شرایط انتشار با مادون قرمز وضعیت تشخیص در فرکانس طلا یا انواع فلزات را افزایش دهد تا شعاع ز نی یا روش حرکتی یا نقطه زنی در فلزیاب با دقت بالا به انجام برسد

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

 09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری لیزری منحصر به فرد

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب