فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری منابع الوده یا منابع آلیاژی را میتواند با یک ترکیب لکه رنگ یا لکه رنگ نزدیک به  هم آشکار نماید و در فلزیاب تصویری فلزات پوسیده آلیاژی نیز در شرایط آشکار شدن لکه رنگ میتواند مانند ذرات مزاحم باشد و تشخیص این خصوصیات که لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف مورد نظر تعیین شده در عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD نسبت فلزات پوسیده یا فلزات الیاژی میباشد با انالیز یا فیلتر در تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری  فرکانسی به انجام میرسد یا مشخص میگردد

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری منابع الوده آلیاژی

فلزیاب تصویری

فلزیاب

فلزیاب لیزری

فلزیاب تصویری