فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری میتواند طلا یا فلزات مورد نظر را در سطح و عمق تشخیص داده و مشخص نماید و این تشخیص طبق اصول لکه رنگ در فلزیاب تصویری آشکار میگردد و لکه رنگ متعلق به فلزات یا طلا در سطح نسبت به طلا یا فلزات در عمق میتواند از نظر شرایط شکل لکه رنگ به هم نزدیک باشد ولی رنگ لکه رنگ میتواند متفاوت باشد و همین موضوع برای اپراتور فلزیاب  میتواند یک اصل مهم در انالیز یا فیلتر تصاویر باشد تا بتواند تغییرات فلزات یا منبع  سطح زمین را از وضعیت طلا یا فلز مورد نظر تعیین شده در عدد وی دی ای VDI متعلق به ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را تشخیص دهد البته این شرایط برای فلزیاب  فرکانسی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب تصویری قابل تشخیص میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری سطح عمق طلا

فلزیاب تصویری

فلزیاب

فلزیاب