فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری فرکانسی برای تاثیر ذرات مزاحم بر روی تفکیک طلا توان جداسازی را داشته و این توان جداسازی از شرایط ایجاد موقعیت طلا از ذرات مزاحم یا دیگر فلزات با تعیین تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD شکل میگیرد ولی تنظیمات باید در موقعیت ارزیابی زمین و نوع فلز یا طلا در مدار اصلی فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری تعیین گردد تا بهترین کارائی را بدست اورد

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری تاثیر ذرات طلا

فلزیاب

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری