فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با طراحی مدار رادار طبق اصول رادار فرکانسی برای تشخیص طلا در عمق زیاد از جذب انرژی درون فرکانس برای تفکیک در پردازشگر مدار خود بهره میبرد و این خصوصیات در اثر وجود تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی شکل میگیرد و این نوع عملیات تشخیص را میتوان در رادار فرکانسی بدست اورد که فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی با شرایط مدار راداری از این ویژگی برخوردار است

WWW.TJA777.IR

WWW.RDT11.COM

09126270600

77071446 021

عمق طلا فلزیاب جذب انرژی

فلزیاب تصویری

فلزیاب

فلزیاب انتنی

فلزیاب لیزری