فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کار تفکیک فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی برای تفکیک طلا از ذرات مزاحم یا دیگر فلزات که مورد نظر نمی باشد با تعیین عدد وی دی ای VDI در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT در مدار اصلی فلزیاب تصویری به انجام میرسد و تعیین عدد وی دی ای VDI در فلزیاب شرایط تفکیک را در مدار فلزیاب تعیین مینماید و این اصول تفکیک قدرت تشخیص شرایط فرکانس بازتاب شده را شکل می دهد و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند موقعیت فرکانس بازتاب شده از طلا یا انواع فلزات را از وضعیت ذرات مزاحم برای عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT مجزا نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری کار تفکیک طلا از ذرات مزاحم

فلزیاب فرکانسی

فلزیاب جذبی

فلزیاب تصویری