فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری تفکیک دار از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب  جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد و فلزیاب تصویری تفکیک دار فرکانسی تصاویر طلا یا انواع فلزات بصورت لکه رنگ با رنگ های متفاوت میتواند بر روی صفحه نمایشگر آشکار نماید و این تفاوت رنگ لکه رنگ در هر صحنه کار نسبت به یک نوع فلز یا طلا این شرایط تشخیص طلا یا هدف اصلی را با انالیز یا فیلتر مشخص مینماید

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب تصویری تفکیک دار تصاویر طلا

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب تصویری

انالیز یا فیلتر