فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در اشکار نمودن طلا میتواند دچار خطا شود و فلزات پوسیده یا اکسید شده که سالیان دراز در یک محدوده باقی مانده باشد یا تغییرات ناگهانی زمین یا وضعیت توده سنگ یا کانیها میتواند شرایط میدان های مغناطیسی متفاوت را شکل داده و این تغییرات وضعیت مغناطیسی میتواند فلزیاب های مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب  تی ار TR یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری با خطا روبرو نماید یا این تغییرات وضعیت زمین را بعنوان طلا تشخیص داده و این نیز از تغییرات بالانس زمین میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

مگنتومتر تصویری