فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب با وضعیت زمین برای تفکیک طلا در عمق زیاد باید هماهنگ گردد تا توانائی بالائی را در ثبات برای تفکیک دارا گردد و اگر در فلزیاب وضعیت زمین را نتوان توسط تنظیمات تعریف نمود موجب کاهش قدرت کاوش طلا یا فلزات در عمق زیاد میگردد و همین عدم توانائی در نگهداشتن ثبات نسبت به تغییرات وضعیت زمین در فلزیاب  موجب کاهش قدرت تشخیص طلا یا فلزات در روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS درعمق زیاد میگردد و این وضعیت بیشتر متعلق به فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری میگردد و دلیل ان از دست دادن ثبات بالانس در میدان مغناطیس سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب وضعیت زمین

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب