فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مشگل فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد نشات گرفته از نوع طراحی مدار ان فلزیاب و شرایط تنظیمات همان فلزیاب میباشد و فلزیاب با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT  با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم که از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد شرایط تغییر تنظیمات را برای تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته و این وضعیت از خصوصیات عملکرد مدار فلزیاب فرکانسی برای جداسازی فرکانس طلا از دیگر منابع میباشد

WWW.TJA777.IR

WWW.FRH11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب مشگل عمق تفکیک طلا