فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تفکیک دار در صورتی میتواند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید که از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد که با اصول فرکانس عمل نماید و جریان فرکانس در تشخیص طلا یا انواع فلزات از انجا برای تفکیک طلا در عمق زیاد مورد اهمیت است  که فلزیاب تفکیک دار فرکانسی از روی انرژی فرکانس که بازتاب میگردد میتواند طلا یا فلزات مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نماید

WWW.TJA777.IR

WWW.MDT11.COM

09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب