فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

ارتباط تفکیک طلا یا انواع فلزات با فلزیاب تفکیک دار در نوع تنظیمات عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT شکل میگیرد و عدد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای VDI SCALE مشخص شده است و ارتباط تفکیک با عدد وی دی ای VDI در فلزیاب  فرکانسی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD کامل میگردد و با تعیین اعداد متفاوت در این دو تنظیم میتوان جریان تفکیک طلا از دیگر منابع را مجزا برای حذف خطا به انجام رساند

WWW.TJA777.IR

WWW.RESCAN.IR

09126270600

77071446 021

فلزیاب ارتباط تفکیک عدد وی دی ای

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب