چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 1745

 ساخت ردیاب جیوه ای در عموم مردم برای کاوش گنج یا طلا رواج دارد با انکه هیچکدام از این دسته ساخت ردیاب جیوه ای طبق اصول رادار نمی باشد و کلاً جیوه یک ماده فرو مغناطیس میباشد و توان عملیات کاوش طلا با وضعیت بارالکترو استایک از میدان الکتریکی متعلق به امواج الکترو مغناطیس در انرژی فرکانس طلا را ندارد در نتیجه ساخت ردیاب جیوه ای برای کار حرفه ای در زمینه گنج یابی کارایی نداشته زیرا طبق شرایط  دریاب خوراکی عمل نموده و دارای مدار الکترونیکی بنابر اصول رادار نمی بادشد که توان تفکیک را دارا باشد

ساخت ردیاب جیوه ای ساده که حرفه ای نباشد کار اسانی است ولی بکاربردن جیوه در سیستم فلزیاب انتنی برای این است که اشخاص عام اطلاعاتی از مواد داخل دسته انتن فلزیاب انتنی را نداشته و از جیوه بهره میبرند و جیوه اثر پذیری از دیگر منابع را داشته ولی فلزیاب انتنی حرفه ای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و بر روی سیستمهای فلزیاب انتنی پیشرفته ان از مادون قرمز یا لیزر بهره برده میشود تا توان تشخیص و تفکیک افزایش یابد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز