چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 1717

 فلزیاب حرفه ای دارای نقشه مدار از نوع فلزیاب حرفه ای میباشد و ساخت کیت مدار فلزیاب حرفه ای دارای پیچیدگی زیادی میباشد و برای همین کمتر شخصی میتواند  فلزیاب حرفه ای را طراحی نموده یا بسازد فلزیاب حرفه ای باید از اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بهره برده باشد.

در فلزیاب های VLF یا BFO و .... در صورتیکه هدف در عمق بالا باشد علائم مربوط به عدد VDI میتواند از دید سیستمها فلزیاب با تغییر بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار گردد  و نوع اعداد VDI تنظیم گردیده یا اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر  با انچه که در سیستم فلزیاب VLF یا BFO و .... بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تعیین گردیده متفاوت باشد و این بخاطر ضعف نوع علائم ارسال گردیده توسط این سیستمها فلزیاب میباشد و مدار تبدیل علائم پردازشگر این نوع سیستمهای فلزیاب VLF و BFO و ...... برای تبدیل اطلاعات به اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال این اختلال را ایجاد مینماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب  جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و این تناقض را دارا نمی باشد که عمق هدف افزایش یابد عدد VDI  نیز تغییر مینماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب بصورتی طراحی گردیده است که تغییرات علائم را به راحتی با تغییر تنظیمات میتوان تشخیص داد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز