فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

عملکرد فلزیاب قطعی نمی باشد و به صورت نسبی عمل مینمایند زیرا فرکانس و انرژی و جریان و مغناطیس ذاتاً نسبی میباشد و از محیط اطراف خود تأثیر میگیرند و تفکیک طلا در عمق زیاد با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT متعلق به سیستم های فلزیاب پیشرفته دنیا میباشد که بنابر قوانین و مقررات رادار عمل مینماید و نحوه عملکرد فلزیاب در مناطق مختلف میتواند نیاز به تنظیمات متفاوت متعلق به همان صحنه کار را داشته باشد  و میتوان ابراز نمود دلیل آن نسبی بودن و تغییر موقعیت یا مکان یا آلیاژ یا نوع انرژی و جریان یا میدان های مغناطیسی یا فرکانسی از مواد معدنی و منابع زمین و اثر ان بر روی تابش سیگنال علائم هدف یا طلا باشد که باید با تنظیمات دقیق رفع گردد

پرقدرت ترین فلزیاب که میتواند شرایط صحنه کار و نوع هدف را در تنظیمات ان تعریف نمود فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED یا اس ای تی  SAT میباشد تا بتوان با تعیین و تغییر این تنظیمات شرایط تفکیک را برای حذف ذرات و تشخیص قطعی بدست اورد

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA121.COM

09126270600

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب

فلزیاب