فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

مدار فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی از روی عملکرد ولتاژ در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسورواکنش نشان میدهد و مدار فلزیاب PI فقط میتواند نوع اهنی و غیر اهنی بودن هدف را تشخیص دهد و نمی تواند نوع هدف را بین فلزات غیر اهنی مانند طلا و نقره را تفکیک نماید و واکنش ان بین فلز از نوع طلا با فلز نقره یکسان میباشد البته در این نوع سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی یک نوع مدار وجود دارد که زمانیکه بر روی فلز غیر اهنی قرار میدهید فلزیاب پالسی  بر روی فلز غیر اهنی پاسخ میدهد و بر روی فلز اهنی پاسخ نمی دهد ولی در این نوع فلزیاب پالسی نیز فلزی طلا و نقره را نشان دهید تشخیص یا واکنش ان یکسان است و برای اینکه این مشکل به دید خریدار نیاید  سازندگان فلزیاب پالسی یک صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی سیستم فلزیاب پالسی نصب مینماید که با عدد یا پاراگراف نوع هدف را مشخص نماید که این اعداد یا پاراگراف تا عمق زیادی نمی تواند از خود واکنش نشان دهدزیرا توان عمق یابی خود سیستم فلزیاب PI یا فلزیاب پالسی پائین است.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند اهداف را از یکیدیگر تفکیک نموده و بنابر نوع مدار فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی توان عمق گیری بالای داشته و اپراتور یا کاربر میتواند ابعاد هدف را نیز در سیستم فلزیاب تعیین نماید تا توان تشخیص اهداف در عمق زیاد افزایش یابد در صورتی که سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای صدا یکسره یا زمینه باشد زمانیکه بر روی هدف قرار میگیرد در صدای پس زمینه یک تغییر ایجاد میگردد که این تغییر نسبت نوع هدف نیز با یکدیگر متفاوت میباشد و این نوع صدا بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحی میگردد تا توان سیستم فلزیاب برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش یابد و صدا در این نوع فلزیاب ها نیز دارای تنظیمات پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد که به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد که نوع صدا را نیز تعیین نموده تا نسبت به شنوائی خود راحت تر بتواند تغییر صدا را تشخیص دهد .

سیستمهای رادار زمینی دستی یا انتنی یا انتن دار که مرکب با سیستم کوئلی یا لوپی و سنسوردارو مدار حرارتی یا دوربین حرارتی میباشد توان تشخیص هدف تا عمق بسیار زیاد را دارد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز