فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

دانلود مدارفلزیاب که در اینترنت موجود میباشد متعلق به فلزیاب از دسته فلزیاب های مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد که توان بالای در عملکرد نداشته و فلزیاب در زمانی که طراح مدار  فلزیاب را طراحی مینماید با نوع تکنولوژی که در نقشه مدار فلزیاب بکار میبرد شرایط توان عمق انرا مشخص مینماید و دلیل انکه بین عمق فلزیاب ها تفاوت وجود دارد نوع مدار فلزیاب و تنظیمات ان میباشد.

دانلود مدار فلزیاب پالسی که در اینترنت در دسترس میباشد عملاً و ذاتاً دارای توان بالای در کشف اهداف در عمق زیاد نمی باشد بخصوص اهداف کوچک را نمی تواند در عمق زیاد پیدا نماید و برای همین است بر روی این سیستمهای فلزیاب پالسی از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده میشود تا شاید جای توان پائین عمق زنی را در نظر خریدار کاهش داده و موجب جلب خریدار برای خرید فلزیاب پالسی گردد و برای همین است که برای تست عمق فلزیاب پالسی کوئل یا لوپ را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلوی کوئل یا لوپ حرکت میدهند زیرا وقتیکه هدف را ثابت قرار داده و با کوئل یا لوپ به سمت هدف با فاصله از مرکز هدف حرکت نمائید دیگر سیستم فلزیاب پالسی نمی تواند همان هدف را در همان عمقی که کوئل یا لوپ ثابت بوده و هدف را از جلو فلزیاب پالسی حرکت میداد بتواند پیدا نماید

هر سیستم فلزیاب یا جستجوگری نسبت به  شرایط تعیین گردیده در ان سیستم فلزیاب میتواند عمق اهداف را نشان دهد.

زمانیکه با سیستم فلزیاب به جستجو یک هدف بزرگ هستید و ان هدف در عمق کم باشد عمق بدست امده در فلزیاب میتواند با اندازه واقعی عمق یکسان نباشد و همین موضوع در رابطه با اهداف با کوچک نیز صدق مینماید که یک هدف کوچک در عمق زیاد قرار بگیرد فاصله عمق بدست امده با عمق واقعی هدف در عمق زیاد یکسان نمی باشد و در هر دو حالت اندازه عمق بدست امده با عمق واقعی که هدف در ان قرار گرفته است یکی نمی باشد و این امر بر روی تمامی سیستمها فلزیاب دنیا صدق مینماید

انچه که در رابطه با عمق هدف بدست میاید میتواند از اولین علامتی باشد که از هدف به سیستم فلزیاب میرسد به این معنا که هدف در عمق دو متری باشد ولی میزان عمق بدست امده یک متری و نیم باشد یا علامت یا علائم هدف در عمق یک متر و نیمی توسط سیستم فلزیاب تشخیص داده شده است یا علائم بالاتر از عمق هدف  واقعی هدف پراکنده گردیده است در هر صورت عمق یابی در هر نوع از سیستمهای فلزیاب دنیا حدودی میباشد زیرا ذات خود فلزیاب نسبی است .
در سیستمهای انتنی با چرخش حرکت انتن عمق هدف را میتوان مشخص نمود
.

در سیستم کوئلی یا لوپی با بدست اوردن دیواره و محلهای تشخیص تغییر صدا یا واکنش تا مرکز هدف یا مرکز فاصله بین اضلاع و زوایا میتوان عمق هدف را تشخیص داد.

در سیستمهای دیجیتال یا تصویری یا صفحه نمایشگر با نمایش عمق بر روی صفحه میتوان میزان عمق را بدست اورد.

بدست امدن عمق در بیشتر مواقع تقریبی میباشد بخصوص برای کاوش اهداف بزرگ یا اهداف در عمق زیاد یا اهداف با قدمت زیاد این اتفاق پیش میاید.

حسن سیستم های فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی  این است که اپراتور از روشهای گوناگون میتواند فاصله تا مرکز هدف و شرایط هدف را نیز مورد ارزیابی قرار دهد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز