فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

حذف خطای ردیاب خوراکی یا شاقولی یا ردیاب جیوه ای امکان پذیر نمی باشد به دلیل انکه دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار RADAR نمی باشد که بتوان با تغییر تنظیمات شرایط وضعیت طلا GOLD یا هدف TARGET مورد نظر را تشخیص داده و مشخص نمود و ردیاب خوراکی در صحنه کار اصلی میتواند موقعیت تغییرات زمین را بهتر از طلا GOLD یا خوراک متصل شده را تشخیص داده و مشخص نماید