فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

نوع شکل تصویر لکه رنگ فلزیاب تصویری IMAGER یا شکل لکه رنگ فلزیاب تصویری به خصوصیات و نحوه عملکرد فلزیابب تصویری برای تفکیک طلا یا انواع فلزات وابسته است و در هر مرحله تصویرگیری با فلزیاب تصویری بر روی طلا یک هدف شکل رنگ لکه رنگ و ترکیب تصویر لکه رنگ ها  نمی تواند یکسان باشد زیرا ساختار فلزیاب تصویری اصل بنابر رادار میباشد و درهرمرحله که بدنبال یک هدف اصلی یا طلا میباشد در یک نقطه یا محدوده تصویر لکه رنگ یکسان نمی دهد و فلزیاب METAL DETECTOR در هر مرحله شرایط متفاوت از وضعیت طلا GOLD یا هدف METAL TARGET را به نسبت تصویرگیری قبلی مورد بررسی قرار می دهد تا بتوان تفاوت وضعیت بیشترین تغییرات از دیگر تغییرات از سیگنال علائم ضعیف را بدست اورد