فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 فلزیاب که بخواهد در عمق زیاد طلا یا انواع فلزات مجزا در زمین الوده یا کوهستانی تفکیک نماید باید بتواند موقعیت زمین را از دید لایه های مواد معدنی تشخیص داده و مشخص نماید و عمق فلزیاب یا عمق فلزیاب حرفه ای یا عمق فلزیاب فرکانسی بستگی به تنظیماتی دارد که  جریانات عملکرد فلزیاب METAL DETECTOR یا طلایاب GOLD DETECTOR برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میتواند هماهنگ سازی نماید و فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و جی ای بی ادیت GEB EDIT یا اس ای تی SAT SPEED  چنین شرایطی را دارا است