فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب سنگ یا کانیها که سیگنال با شکل سیگنال طلا یا شبیه طلا را منعکس مینماید میتواند به جای طلا تشخیص داده و مشخص نماید و این منابع یا سنگ ها در زمانی که دارای تغییرات از میدان مغناطیس دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار قرار میگیرد جهت مغناطیسی مخالف را در خود گرفته و همین موضوع میتواند METAL DETECTOR یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب پالسی PI یا دستگاه مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا را برای تشخیص دچار انحراف نموده و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی این جهت و تغییر جهت میدان مغناطیس پدید امده در اثر نیروی وارده از دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار را به جای هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص دهد