فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در زمان تفکیک طلا با شرایط انباشتگی ذرات طلا در حول محور طلا یا گنج طلا روبرو میشود و ذرات طلا و گنج دچار انباشتگی بار الکتریکی بالا دست  بار الکتریکی حول محورسطح خود میگردد یا بالا دست بارالکتریکی سطح طلا یا گنج یک بار الکتریکی دیگر شکل میگیرد و در این وضعیت طلا یا گنج دارای پوشش ایست استاتیکی و در بضی مواقع دچار سد الکترواستاتیکی میگردد و نیرو وارده میتواند جابجایی علائم طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج را با ناپایداری روبرو نمود و در این جریان نقاط سریا لبه یا نقاط پر تراکم بین هدف اصلی یا طلا یا گنج با سیگنال و انرژی و جریان صحنه کار شکل میگیرد که موجب میشود فلزیاب به نقاط خاصی واکنش نشان دهد که این نقاط مرکز طلا یا هدف اصلی یا طلا یا گنج نمی باشد و فلزیاب METAL DETECTOR در صورتی میتواند در این وضعیت طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که از دسته فلزیاب فرکانسی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT باشد