فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

قیمت انواع فلزیاب را میتوان از نوع کاربرد تنظیمات ان فلزیاب بدست اورد زیرا قیمت انواع فلزیاب میتواند نزدیک به هم باشد ولی کاربرد تنظیمات انها با یدیگر متفاوت باشد و این تنظیمات در تشخیص هدف قدیمی یا هدف جدید میتواند اپراتور فلزیاب را کمک نماید و فلزیاب در روش حرکتی یا شعاع زنی برای کاوش اهداف باستانی توانائی بالاتری داشته ولی تمامی فلزیاب های دنیا از هر نوع و مدل که باشد و ساخت هر کجا که باشد در پیدا نمودن نقطه یابی منتهی به نقطه زنی در پیدا نمودن مرکز هدف قدیمی یا گنج دچار انحراف در تشخیص میگردد  و این در رابطه با تمامی فلزیاب های دنیا صادق است در زمانیکه به محدوده یا نزدیکی هدف گنج یا اثار باستانی میرسید علائم مربوط به هدف قدیمی در اثر مرور زمان به اطراف حرکت نموده است و علائم مربوط به منابع و مواد معدنی نیز در کنار این علائم با یکدیگرحرکت نموده یا بر همدیگر فشار وارد مینمایند یا تقاطع  را ایجاد میکند در نتیجه زمانیکه با کوئل یا لوپ یا انتن یا سنسور به صورت حرکتی یا شعاع زنی عمل مینمائید سیستم فلزیاب دیواره یا محدوده هدف قدیمی یا گنج را به خوبی پیدا مینماید ولی این تغییر علائم هدف قدیمی در منطقه پخش گردیده است و زوایای از علائم در اطراف هدف شکل گرفته است که ترکیبی مانند مرکز هدف را داشته و سیستم فلزیاب در این زوایا مانند مرکز هدف پاسخ داده و موجب انحراف تشخیص فلزیاب در مرکز هدف قدیمی میگردد قدمت هدف در تشخیص هر نوع فلزیاب ساخت هرگجا دنیا باشد یک اثر متقابل داشته و فقط در سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC سطح وحجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اپراتور یا کاربر با تغییر این تنظیمات میتواند نقاط شبیه به مرکز هدف را از مرکز هدف جدا نماید یا تشخیص دهد

 سیستمهای فلزیاب اهداف قدیمی از نوع غیر اهنی را بهتر ردیابی نموده و در نقطه زنی در عمق بیشتر انها را کاوش مینمایند اما سیستمها در مرکز یابی اینگونه اهداف دارای توانائی کمتری میباشند.

تبادل جریان بین اهداف و منابع اطراف هدف یک جریان انرژی به نام هاله انرژی را پدید میاورد که این هاله دارای نیروی ایستا میباشد و زمانیکه علائم سیستم به بدنه این هاله یا نیرو برخورد مینماید بر روی سیستم در فاصله بین دیواره هاله تا سیستم واکنش ایجاد مینماید و اندازه گیری این فاصله را سیستم بعنوان محل هدف نشان میدهد که امکان دارد این اولین نقطه که متعلق به مرکز هدف نمی باشد موجب شود که سیستم ان نقطه را بعنوان مرکز هدف مشخص نماید و در این شرایط سیستم میتواند این محدوده های اطراف هدف را بعنوان مرکز هدف نمایان نماید که از چند طرف بر روی محدوده دیوار اقدام به ردیابی نموده تا بتوان مرکز هدف را با تقسیم بین اضلاع و زوایا بدست اورد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز