فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب توده و تجمع سنگ در کنار گنج را بخواهد از موقعیت طلا گنج جدا نماید باید تنظیمات جداسازی ذرات مغناطیسی را داشته باشد که این جداسازی توسط تنظیمات ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد و فلزیاب در شرایط مطلوب در تفکیک طلا میتواند تشخیص داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و تفکیک با عدد وی دی ای  VDI قابل تشخیص میباشد و فلزیاب METAL DETECTOR توده سنگ گوارتز یا توده سنگ اذرین بصورت جداگانه در بین دیگر خاک ها و مواد معدنی و منابع قرار گرفته باشد میتواند میدان مغناطیسی متغیر در اطراف خود و بین دیگر مواد معدنی و منابع ایجاد نموده که بر روی گنج و طلا نیز تغییرجریان بار الکتریکی میگذارد که توسط فلزیاب مغناطیسی مثل فلزیاب پالسی PI یا مغناطیس سنج مگنتومتر یا مگنتی یا تسلا قابل تشخیص نمی باشد