فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در زمان جستجو میتواند با ترکیب تضاد در سیگنال اطراف گنج طلا روبرو شود و این وضعیت تضاد در ترکیب زمانی موجب سیگنال گنج میدان مغناطیس زود را شکل داده که در اثر وضعیت گرانشی زمین و مواد سیگنال و علائم دچار حرکت به سمت توده های با توان بالاتر از نظر وضعیت انرژی میگردد و همین امر موجب میشود فلزیاب های مغناطیسی و ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا با اختلال در تشخیص روبرو گردد زیرا این نوع فلزیاب ها METAL DETECTOR بالاترین تغییرات در میدان مغناطیس که تفاوت فاز را ایجاد مینماید از خود واکنش نشان می دهد

فلزیاب یا طلایاب فرکانسی که بتواند ذرات را نادیده بگیرید باید طبق اصول رادار با تفکیک از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید