فلزیاب میراژ

فلزیاب و طلایاب

تماس برای مشاوره و فروش09126270600 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب در اطراف گنج با سیگنال متفاوت روبرو شده و اطراف گنج را با تغییر میدان الکتریکی بصورت زمانی روبرو شده و وجود اورانیوم یا کانیهای پرانرژی و تغییرات کربنی این موضوع برای علائم گنج میتواند مغناطیس زود گذر را ایجاد نماید که شکل مغناطیس  ازنوع دریافت انرژی متفاوت که به گنج یا طلا از اورانیوم و مواد معدنی و منابع و کربنها وارد مینماید زیرا علائم پرتوزایی اورانیوم مانند یک عامل خارجی دارای پوتو با امواج متفاوت برای گنج یا طلا میباشد و اثرزمانی برروی میدان الکتریکی  بر سطح گنج یا طلا میگذارد و فلزیاب فرکانسی METAL DETECTOR میتواند این شرایط را از دید فلزیاب خارج نماید تا طلا را تفکیک نماید